Erasmus+ Programı Hangi Alanları Destekleyecek?

Erasmus+ Programı kapsamında desteklenen faaliyetler temel olarak 3 Ana Eylem (AE, Key Action, KA)  ve 2 Özel Eylem altında toplanıyor:

 

Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
(Anadolu Staj Konsorsiyumu gibi Yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyumları Ana Eylem 1 çatısı altında toplanmaktadır.)


Ana Eylem 2: Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği


Ana Eylem 3: Politika Reformuna Destek


Özel Eylem1: Spor Destekleri


Özel Eylem2: Jean Monnet Programı