Neden Stajyer almalıyım?

Globalleşmeyle kültürel ve ticari sınırların kalktığı dünyada, hem uluslararası hem de ulusal pazarda var olabilmenin en önemli unsurlarından birinin de globalleşmeye uyum sağlamak olduğu düşünüldüğünde, eğitimsel ve kültürel artalanları farklı genç bireylerin şirketlerin globalleşmesine ivme kazandırarak dinamizmine katkı sağlayacağı, şirket personeli ve stajyerler arasında öğrenme ve bilgi alışverişi fırsatları doğacağı ve şirketlerin kültürel ortamlarının zenginleşeceği mutlaktır.


Konsorsiyum faaliyetleri uluslararası boyutu olan bir proje olarak yürütüldüğünden, sektörel destekçilerin uluslararası tanınırlığı artacak ve proje, bu destekçilere ulusal ve uluslararası anlamda saygınlık ve itibar katkısı sağlayacaktır.
Ev sahibi kuruluşlar, stajyerlere herhangi bir ödeme yapmak ya da stajyerlerin masraflarını karşılamak zorunda değildir. Ev sahibi kuruluşun bulunduğu ülkenin yasaları ve ilgili kuruluşun prensipleri doğrultusundaki sorumlulukları ise program dışında değerlendirilmektedir.

 

Stajyer öğrencilere konsorsiyum tarafından staj süresince aylık hibe ödemesi yapılmaktadır. Sigorta masrafları öğrencinin kendisi tarafından karşılanmaktadır. Ulaşım ve konaklama masrafları da öğrencinin sorumluluğundadır. Ev sahibi kuruluşların stajyer öğrencilere konaklama başta olmak üzere diğer günlük yaşam pratikleri konusunda bilgi ve destek sağlaması teşvik edilmektedir.