Sorumluluklar ve Haklar

Ev sahibi kuruluş öğrenci için gerekli vize belgelerini (kabul mektubu, imzalı sözleşme vs.)  sağlamakla yükümlüdür. Vize başvurusunda ilgili konsolosluğa ödenecek ücretler öğrencinin sorumluluğundadır.


Ev sahibi kuruluş, AB Komisyonunun tarafından zorunlu kılınan staj sözleşmesinin ilgili yerlerini doldurmakla yükümlüdür.


Ev sahibi kuruluş adına stajyer öğrenciye atanan mentor aylık değerlendirme ve izleme raporu hazırlayacaktır.


Ev sahibi kuruluş staj süresince Konsorsiyum ile temasını devam ettirerek stajyerin durumu ile ilgili bilgiler verecektir. 


Stajyer kabul eden kuruluş ihtiyacı olan nitelikteki öğrenciyi Konsorsiyum’dan talep edebilir.  Gerekli görülmesi halinde uzmanlık alanı vs. belirtilebilir, sürücü belgesi istenebilir.


Konsorsiyum yetkilileri, ev sahibi kuruluşa stajyerin öğrenim anlaşmasına uygun şekilde görev başında bulunduğunu teyit etmek üzere yerinde ziyaret gerçekleştirebilir.