Staj Başvurusu

Anadolu Staj Konsorsiyum Başvuruları Çalışma Takvimi’nde belirtilen tarihlerde internet sayfasından on-line yapılır.


Faaliyetten faydalanma koşulları

- Öğrenci üniversitesinde kayıtlı örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenci olmak

 

- Birinci kademe (Lisans) öğrencilerin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00,
ikinci ve üçüncü kademe (Yüksek Lisans ve Doktora) öğrencilerin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması.

 

- Öğrencinin üniversitesi tarafından yapılan yabancı dil sınavından 55 veya üstü puan almış olmak.


ÖSYM tarafından eşdeğerli kabul değilmiş sınavlardan en az 55 puana denk olan diğer yabancı dil puanına sahip olmak.

- Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin hibeli veya hibesiz 12 ayı geçmeyecek olması

 

Seçim Kriterleri

- Akademik Başarı Düzeyi :%50

- Dil Seviyesi  :%50

- Daha Önce Yararlanma :-10 puan


Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında hareketlilikten yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı ortalamaları hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan azaltma uygulanır.