Süreç

Ön Başvuru yapan öğrencilerin sıralama puanlarına göre asıl - yedek listesi oluşturulur ve asıl listeye giren öğrenciler;


1. Oryantasyon programına katılır.


2. Staj yapacağı kurumu belirler ve Kabul Mektubu’nu alır.


3. Öğrenci Kabul Mektubu’nu fakülteden yönetim kurul kararı çıkması için Fakülte Bölüm Koordinatörüne teslim eder.


4. Gerekli belgeleri Üniversitesindeki Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü’ne teslim eder.


Gerekli Belgeler

- Başvuru Formu
- Transkript
- Yabancı Dil Sınavı Belgesi (ÖSYM tarafından eşdeğerliği olan sınavlar için)
- Karşı Kurum Bilgi Formu
- Staj Öğrenim Anlaşması- Learning Agreement for Traineeships
- Sigorta Poliçesi Fotokopisi (Poliçe kapsamında Sağlık Sigortası Teminatı, Mesuliyet sigortasını ve Kaza Sigortası Teminatı olması gerekir.)
- Euro Hesabı Dekontu


5. Vize almak için gerekli belgeleri Üniversitesindeki Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü’nden alır.


Birimin Size Vereceği Belgeler

- Erasmus+ Staj Hareketliliği Sözleşmesi (imzalanmış 2 kopya)
- Hibe Sözleşmesi
- Vize Mektubu
- Duyuru


6. OLS Sınavını yapar.


Avrupa Komisyonu tarafından yapılandırılan OLS sistemi uyarınca öğrenciler faaliyet öncesi ve sonrasında online olarak yabancı dil sınavına tabi tutulurlar. Bu sınavların amacı hareketliliğin dil becerisine olan katkısını ölçmektir ve alınan sonuç öğrencinin sürece devam edip etmemesi üzerinde bir etkiye sahip değildir. Bununla birlikte sınavlara katılım zorunlu ve hibelendirilmeleri için gereklidir. Sınavlar Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü tarafından, süreli olarak öğrencilere tanımlanır. OLS sisteminin bir diğer boyutunu da online dil kursları oluşturmaktadır. Öğrenciler faaliyet öncesi girdikleri sınav sonrasında on-line dil kursu tanımlayabilir.


Sınavlar ve kurslar Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen Almanca, Fransızca, İspanyolca, İngilizce, İtalyanca ve Hollanda dillerinde verilebilmektedir.


7. Vize almak için Konsolosluktan veya Konsolosluğun sizi yönlendireceği aracı kurumdan randevu alır.


İngiltere'ye gidecek öğrenciler aşağıdaki belgeleri hazırladıktan sonra taratıp Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğünün e-posta adresine göndermelidir.


- Staj Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement for Traineeships)
- Kabul Mektubu (Sözleşme ile uyumlu tarihler olmalı)
- Pasaportunuzun dış kapak dahil, bütün sayfalarının sırayla taranmış olan pdf dosyası
- Öğrenci Belgesi (İngilizce)
- Information for CoS  pdf (lütfen eksiksiz doldurun)
- Transkript (İngilizce)

- Sabıka Kaydı (İngilizce)


Cos numarası için gereken belgeler British Council'e Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü tarafından gönderilecektir. Cos Numarası geldikten sonraki yapılması gereken işlemler öğrencinin sorumluluğundadır.


8. Vize aldıktan sonra pasaportun vize sayfasının fotokopisi Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü’ne teslim eder.


9. Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü vize sayfası kontrol ettikten sonra hibenin %80’lik kısmının hesaba aktarılması için talimat verir.


10. Banka işlemleri için hesabınızı internet bankacılığına açtırabilirsiniz ya da bir yakınınıza vekalet verebilirsiniz.


11. Gitmekten vazgeçildi ise feragat dilekçesi verilir.


12. Staja başladığı ilk hafta içerisinde Arrival Form’u doldurup Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü’ne gönderir.


13. Staj bitiminden sonraki bir ay içerisinde, dönüş belgelerini Erasmus+ Kurum koordinatörlüğü’ne teslim eder.


Dönüşte Teslim Edilmesi Gereken Belgeler

- Staj Sertifikası ( Traineeship Certificate)
- Pasaport fotokopisi


14. Staj sonrası OLS sınavını yapar.


15. Anketi Doldurur. (Dönüş belgelerini Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü’ne teslim ettikten sonra birim öğrencinin bilgilerini Mobility Tool sistemine girişini yapar. Giriş İşlemi bittikten sonra sistem öğrencinin e-postasına anket gönderir)


16. Bütün belgeler tamamlandıktan sonra Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü öğrencinin kalan %20 hibesi için talimat verir.